Perempuan Sempurna

Perempuan Sempurna

Kelebihan perempuan terletak pada kehalusan perasaannya. Jika kelebihan ini digunakan dengan baik, ia akan menjadi hamba Allah SWT yang dicintai. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya:

“Wanita terbaik yang menunggang unta ialah wanita Quraisy. Mereka sangat sayang kepada anak pada masa kecilnya, dan pandai menjaga suami dalam kepemilikannya.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Baginda SAW juga bersabda, maksudnya:

“Lelaki yang mencapai kesempurnaan sangat banyak. Namun tidak ada perempuan yang sempurna melainkan Asiyah isteri Firaun dan Maryam binti Imran.

Menurut al-Hafiz Ibn Katsir, persamaan yang terdapat pada Asiyah dan Maryam adalah kedua-duanya sama mengasuh seorang nabi. Asiyah mengasuh Nabi Musa a.s., dan Maryam mengasuh Nabi Isa a.s..[2] Ringkasnya, kecemerlangan mengasuh dan mendidik anak membawa mereka kepada kesempurnaan dan martabat yang sangat tinggi di sisi Allah SWT.

Semoga Allah SWT menjauhkan kita dan ahli keluarga kita daripada sifat-sifat ahli ahli Neraka, dan menghiasi kita dan mereka dengan sifat-sifat ahli Syurga. Amin ya Rabbal ‘alamin.